Kategórie Rodinné zmierovacie konanie


Rodinné zmierovacie konanie

Výzva byť ženou, matkou a pracovníčkou

Byť matkou nie je titul, ktorý sa získa štúdiom na univerzite, je to uznanie, ktoré sa dosahuje energiou lásky, vedenia, starostlivosti o deti, sprevádzania a ochrany detí s oddanosťou. Z tohto dôvodu sa domnievam, že všetky ženy sa cítia naplnené, keď deti vstúpia do nášho života, hoci mnohokrát sme chytení. v plnej odbornej úlohe.
Čítajte Viac