Kategórie Práva dieťaťa

Sprievodca pre deti
Práva dieťaťa

Sprievodca pre deti

Zostavili sme zoznam dôležitých entít, ktoré pracujú priamo s deťmi. Viac ako milión dobrovoľníkov tvorí štruktúru MVO, ktorá je jedným z hlavných nástrojov na obranu sociálnych príčin, ktoré sa týkajú detí na celom svete. Sú to organizácie, ktoré okrem bezpečnosti detí bojujú predovšetkým o základné práva detí, ako sú vzdelanie a zdravie.

Čítajte Viac

Práva dieťaťa

Sprievodca pre deti

Zostavili sme zoznam dôležitých entít, ktoré pracujú priamo s deťmi. Viac ako milión dobrovoľníkov tvorí štruktúru MVO, ktorá je jedným z hlavných nástrojov na obranu sociálnych príčin, ktoré sa týkajú detí na celom svete. Sú to organizácie, ktoré okrem bezpečnosti detí bojujú predovšetkým o základné práva detí, ako sú vzdelanie a zdravie.
Čítajte Viac